اولین ماه‌گرد تولد من

سلام،

امروز اولین ماه‌گرد منه. به همین خاطر یه جشن کوچولو تو خونمون برام گرفتن. منم یه لباس خوشگل که عمه بهاره برام خریده بود تنم کرده بودم. عمه بهاره می‌گفت که خیلی شیرین شدم.از خود راضیاز خود راضیاز خود راضیاز خود راضی

البته از خواب بیدارم کردن و یه کم عصبانیم.عصبانی

 اینم اولین کیک تولدم که یه هاپو روش بود ولی چون من ازش نخوردم، نمی‌دونم مزش چطوری بود!...سوال ضمنا مامان بزرگ زحمت این کیک رو کشیده بود. دوست دارم مامانی جونم...ماچماچماچ

ولی همونطور که گفتم چوناز خواب بیدار شده بودم، کسی از من لبخند ندید. همش اخم کرده بودم.

 

/ 0 نظر / 45 بازدید