ششمین ماه گرد تولد من

سلام،

امروز تولد شش ماهگی من بود و بابایی یه کیک تولد برام خریده بود که روش پر از توت فرنگی بود.

بهم خیلی خوش گذشت و تا دیر وقت بیدار بودم....

با بابایی هم عکس انداختم...

آخرش هم به همراه بابایی و مامانی، شمع های روی کیکم رو فوت کردم و بعد کیک رو بریدم تا مهمونا بخورنش. من که اجازه نداشتم ازش بخورم...گریه

/ 0 نظر / 89 بازدید