پیک‌نیک خاطره‌انگیز در زنجان

سلام

عصر روز جمعه تو زنجان بودیم که تصمیم گرفتیم بریم پارک. جاتون خالی پارک غرق گل شده بود. من و داداش نیما هم رفتیم با هم عکس گرفتیم.

بعد هم الینا جون اومد و با هم کلی بازی کردیم.

بابایی من گرفت بغلش و منم داشتم خودمو براش لوس می‌کردم.زبان

بعد هم رفتم روی کول بابایی تا باهاش دالی دالی کنم...خنده

به من که خیلی خوش گذشت...

جاتون خالی... تا بعد....بای بای

/ 0 نظر / 96 بازدید