مراسم عقدکنان عمو فرزاد

سلام دوباره،

امروز عقدکنان عمو فرزاد بود. از محضر چیزی یادم نمی‌یاد چون تو بغل مامانی خواب بودم.

بعد از محضر رفتیم خونه عروس خانم و من چند عکس اختصاصی با آقای داماد گرفتم.

بغل بابایی رفتم و عکس گرفتم که یهو حسودی نکنه و ناراحت بشه.

بعد هم لباسمو عوض کردم و دوباره عکس گرفتم.

 

/ 1 نظر / 75 بازدید
دوست

پس شما کوشید