واکسن یک سالگی

سلام

فردای روز تولدم که اتفاقا هم خیلی بهم خوش گذشت مامانی و بابایی من رو بردند به یه جایی که بهش میگفتن مرکز خدمات درمانی تا واکسن یک سالگیمو رو بزنم. این خانم دکتر اونجا فکر کنم از دستم من خیلی عصبانی بود چون بی انصاف یه سوزن به من زد و من هم با یه جیغ خوشگل کل اونجا رو سرش خراب کردم. نامرد....عصبانی

البته بگما من طاقتم خیلی زیاده ولی نمی دونم چرا یهو از کوره در رفتم...خجالت

از خجالتم دیگه عکس براتون نذاشتم.. تا بعد...

/ 0 نظر / 63 بازدید