تحویل سال 1391

سلام،

امروز ساعت نه صبح سال 1391 تحویل شد و من اولین عید نوروز رو با مامان و بابایی سر سفره هفت سین تو خونمون بودم.

ولی چون یکم خوش خواب تشریف داشتم بلافاصله بعد از سال تحویل خوابم برد و نتونستم با بابایی و مامان عکس بندازم. خواب

بابایی طفلکی تنهایی عکس انداخت. ناراحت

بعد هم رفتیم عید دیدنی خونه بابا بزرگینا و سرسفره هفت سین اونها عکس گرفتیم.

 منم یه عکس خوشگل با بابابزرگ انداختم.

اینم یه عکس با گل سنبل رو میز که خیلی خوشگل بود.

منم اولین عیدی مو از بابابزرگ گرفتم و چون نمی‌دونستم چیه کلی تعجب کردم.تعجب

بعدشم دو تا شاخ رو سرم درآوردم.

ولی بابایی می‌گفت خیلی با نمک شده بودم.از خود راضی 

/ 0 نظر / 24 بازدید